Share:

Una nova revolució impulsada per la IA

La intel·ligència artificial està revolucionant molts àmbits, entre ells, la medicina, la gestió de les ciutats i l’art.

“La IA representa un dels motors més importants del canvi de paradigma cap a la transformació digital i permet el viratge cap a una societat digital, que des de la visió europea volem que sigui centrada en la persona, orientada al bé comú, alineada amb l'Agenda 2030 i els ODS. Els avenços en el coneixement, la detecció i el tractament de les malalties, i la promoció d'estils de vida saludable, la personalització en les propostes de consum i fins i tot els mecanismes de participació directa obren les portes d'una societat que voldríem que fos més justa i igualitària" explica la directora de l’IDEAI-UPC, Karina Gibert. Aquest viratge cap a una societat digital s'està donant a molts àmbits a l'hora.

  • El Grup de Processament d'Imatge i Vídeo (GPI), que forma part d'IDEAI, en col·laboració amb el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), desenvolupen una eina que, amb tècniques d’intel·ligència artificial, combina dades de les imatges de ressonància magnètica amb dades demogràfiques i genètiques. Amb aquestes dades i els algoritmes adequats, es poden trobar les persones amb risc de patir Alzheimer. El projecte DigiPatICS, amb l'IDEAI al capdavant, centrat a optimitzar el procés diagnòstic anatomopatològic en xarxa dels hospitals de l'Institut Català de la Salut utilitza visió artificial per potenciar el treball en xarxa i millorar l'assistència als pacients. Des d’imatges mèdiques i diagnòstics més precisos a una anàlisi i gestió de les dades més ràpida i eficaç, la IA està esdevenint una eina clau per donar suport a la pràctica mèdica i, en definitiva, per contribuir a millorar la salut.

  • El projecte SARAS en què hi ha pres part el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) està centrat en el disseny de braços robòtics per donar suport durant les intervencions quirúrgiques. Els robots mascota creats al projecte CASPER, impulsat per IDEAI, com a companys d’habitació per reduir el patiment de nens i nenes internats a centres com ara l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, ajuden a fer més fàcil l’estada dels infants hospitalitzats. El projecte Anomaly Fase O, en què participen investigadors del KEMLG, d'IDEAI, i del Barcelona Supercomputing Center (BSC) utilitza algoritmes per analitzar imatges de vídeo i detectar patrons per prevenir suïcidis als trens.

  • El Centre de Recerca en Control de Moviment i Aplicacions Industrials (MCIA) coordina el projecte estratègic Looming Factory, que té l'objectiu d'impulsar la digitalització de la indústria, mitjançant fàbriques connectades on els processos estaran automatitzats i persones i robots treballaran de forma coordinada. Actualment, ja hi ha llars intel·ligents, amb sistemes domòtics que regulen el confort tèrmic o que fan la compra de manera automatitzada i ciutats connectades, on serveis com la missatgeria, la mobilitat o les xarxes elèctriques es gestionen amb IA.

  • La plataforma AI and Music S+T+ARTS Festival, que han organitzat conjuntament Sónar, la UPC i betevé serveix per explorar la interrelació entre la creació artística i la IA. Així com el Thinking Lab, un laboratori de recerca aplicada liderat per IDEAI i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC i coordinat juntament amb Sónar, en el marc del mateix projecte.

  • En quant a la seguretat de les dades, el projecte COMPROMISE, en què investiga el grup de recerca Smart Services for Information Systems and Communication Networks (SISCOM), utilitza tècniques de machine learning per millorar els protocols de comunicació i protegir la privacitat amb l'objectiu de millorar la gestió de la mobilitat urbana. Per a la democratització de l’accés a les dades, el grup de recerca Integrated Software, Service, Information and Data Engineering (inSSIDE), dins el marc del projecte ‘An Automatic Data Discovery Approach to Enhance Barcelona's Data Ecosystem’, dissenya una plataforma compartida per millorar l’accés a l’ecosistema de dades de Barcelona i la gestió de la ciutat des del punt de vista dels serveis públics. El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP), també d'IDEAI, crea sistemes de traducció automàtica més eficients a la vegada que treballa per evitar que la IA reprodueixi els biaixos presents a la societat.

  • En línia amb l'ODS de conservació de la biodiversitat marina, IDEAI desenvolupen algorismes d’alt rendiment i utilitza imatges per satèl·lit, tècniques de detecció remota i aprenentatge automàtic per detectar iubartes i balenes grises a les aigües de Califòrnia, dins del projecte ‘Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California’.

Aquests exemples mostren com l’aplicació de la IA pot millorar des del diagnòstic i el tractament de les malalties fins a treballar conjuntament en la creació artística passant per la gestió de ciutats connectades, la digitalització de la indústria, la privacitat i l'assoliment dels reptes de la sostenibilitat. En definitiva, la IA ha vingut per quedar-se i ja no és el futur, sinó el present.

Troba més informació a la Sala de Premsa de la UPC.