Share:

Pot la IA, amb poques paraules, generar una imatge creativa? Es pot considerar art?

DALL-E 2 és una tecnologia basada en IA que genera una imatge a partir de poques paraules

DALL-E 2 és un algoritme de xarxa neural capaç de crear una imatge partint d'una frase en menys d'un minut. Mimetitza estils específics amb alta precisió i és un gran avenç en el camp de la conversió text-imatge. Posa en qüestió el significat de ser creatiu i a qui pertany l'obra. Tot i els grans avantatges que aquesta eina comporta també hi ha el risc que es faci un mal ús d'ella, ja que sol caure en estereotips i es pot utilitzar per a la desinformació o informació falsa.

 Troba més informació a World Economic Forum.