Share:

Entrevista a Dimitrios Kalogeropoulos i Dalith Steiger: el lideratge en l'avanç de la IA

En aquesta entrevista amb el Dr. Dimitrios Kalogeropoulos i Dalith Steiger es debat el rol del lideratge en l'avanç de la intel·ligència artificial. Es parla sobre el rol de la IA en els sistemes sanitaris: on i quines són clares oportunitats d'innovar en aquest sector, fins a quin punt la IA pot arribar en aquest sector, com els líders condueixen l'avenç d'aquesta tecnologia...

L'article parla del paper del lideratge en l'avanç de la intel·ligència artificial (IA). Presenta una entrevista amb Dimitrios Kalogeropoulos i Dalith Steiger, que comparteixen els seus pensaments sobre el tema. Subratllen la importància que els líders tinguin una visió forta i comprensió de la IA, així com la creació d'una cultura que doni suport al seu desenvolupament i implementació. Els entrevistats també destaquen la necessitat d'ètica i diversitat en el lideratge de la IA i la presa de decisions.


Troba més informació a Swiss Cognitive.