Share:

Un enginyer informàtic projectista d'IDEAI guanya el premi El Trampolí

Mar 08, 2023

Hussnain Shafqat, guanyador del premi El Trampolí, és enginyer informàtic per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i des de setembre de 2022 estudia el màster en intel·ligència artificial.

El premi ha consistit en un vídeo produït per la UPC sobre el treball i la presència a l’estand de la UPC a l’esdeveniment Four Years From Now (4YFN) que es va dur a terme durant el Mobile World Congress (MWC) del 27 de Febrer al 2 de Març de 2023.

El projecte de Hussnain Shafqat, anomenat Explainable Artificial intelligence to understand urban mobility, busca entendre diferents aspectes de la mobilitat urbana a Barcelona, basant-se en dades obertes i un enfocament de ciència de dades que inclou visualització de dades, anàlisi descriptiva avançada i algorismes d'aprenentatge automàtic del camp de la IA.

Per un costat, les relacions entre les dades de trànsit, accidents i meteorologia es van analitzar conjuntament utilitzant tècniques avançades de clustering per caracteritzar els accidents. Aquesta anàlisi va revelar diversos perfils que proporcionen una millor comprensió dels accidents que ocorren a la ciutat. Usant aquesta informació en models d'aprenentatge automàtic i construint models predictius dels accidents, s'observa que es requereixen millors protocols de recollida de dades per a aquest camp, sobretot per evitar ambigüitats en les dades que emmascaren els patrons subjacents.

Actualment estem treballant en els patrons de la ciutat relacionats al servei públic de bicicletes. S'ha definit un marc conceptual i el comportament de la ciutat s'ha modelat amb models de grafs que més endavant alimentaran als models predictius, capaços de descriure els patrons de normalitat. Basant-se en aquests, es detectaran comportaments anormals que llençaran alertes per una millor gestió del servei de bicing. El projecte també utilitzarà algorismes d'IA explicable per aportar argumentacions clares i concises que puguin donar suport als processos de presa de decisions del model, augmentant la transparència i la capacitat per fer retiment de comptes en el transport urbà.

El projecte neix com a Treball de Fi de Grau (TFG) sota la direcció de Karina Gibert, Directora del centre de recerca IDEAI i en l'actualitat s'ha iniciat el Treball de Fi de Màster (TFM) també amb la mateixa directora.

Podeu accedir al vídeo aquí.

Des d'IDEAI la nostra més sincera felicitació.