Share:

Presentació del Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada al sector Agroalimentari (12 de Desembre)

El Llibre blanc sobre la intel·ligència artificial aplicada al sector de l’Agroalimentació presenta reflexions sobre l’adopció de les tecnologies basades en IA en el marc del sector a Catalunya, elaborant una anàlisi detallada dels principals reptes detectats.

L’estudi identifica una sèrie de tendències que, aplicades en el sector, podrien donar resposta als reptes identificats. Amb l'objectiu de fer front als principals reptes del sector a curt i mig termini, aquest Llibre blanc també busca contribuir a l’impuls i el foment de l’adopció i la incorporació de la IA en els diferents processos de servei i de gestió de les organitzacions que treballen en el sector de l’agroalimentació, analitzant l’aplicabilitat de la IA.

Aquest llibre blanc ha estat desenvolupat pels socis promotors de CIDAI. La participació per part d'IDEAI ha comptat amb tres investigadors d'IDEAI que han fet possible aquest projecte, aportant contribucions significatives. Aquests doctors són Karina Gibert i Oliveras, Miquel Sànchez i Marrè i Josep Ramon Morros.

La presentació pública del llibre es va fer el dia 12 de desembre i va disposar de la Sra. Ma. Glòria Cugat Pujol, subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari, Generalitat de Catalunya, que n'ha fet una valoració molt positiva per les aportacions que fa el projecte, desvetllant els àmbits on la IA pot realment ajudar a desenvolupar el sector agroalimentari.

Troba més informació sobre la presentació del llibre a la pàgina web de CIDAI i a l'informe del llibre blanc.