Share:

IA per predir l'efectivitat de la quimioteràpia en càncer de mama

Feb 17, 2023

Investigadors de la Universitat de Waterloo han creat un algoritme capaç de predir si la quimioteràpia beneficiarà al pacient a partir d'una imatge

Un algorisme d'IA ha estat entrenat amb imatges de càncer de mama fetes amb una nova modalitat de ressonància magnètica d'imatge, inventada per Wong i el seu equip, anomenada imatge de difusió correlacionada sintètica (CDI). Amb el coneixement obtingut de les imatges de la CDI de casos de càncer de mama antics i informació sobre els seus resultats, la IA pot predir si el tractament de quimioteràpia preoperativa beneficiaria als nous pacients en funció de les seves imatges de la CDI.


Troba més informació a ScienceDaily.