Share:

Com la IA millora la gestió de l'Aigua en Cases Intel·ligents

Les cases intel·ligents d'avui dia utilitzen tecnologia IA que els permet aconseguir una millor eficiència en la gestió de l'aigua, utilitzar mesuradors intel·ligents que detecten fuites d'aigua, un millor sistema de canonades, aigua més accessible i millor precisió en la identificació de les necessitats del client.

Actualment, les cases intel·ligents fan servir algorismes que els permet aconseguir una millor eficiència en la gestió de l'aigua fent servir l'internet de les coses (IoT) per monitorar els diferents processos dels sistemes d'aigua com la recol·lecció, el tractament, el reciclatge i la distribució de l'aigua. Entre les diferents aplicacions per les quals es pot utilitzar la tecnologia IA hi ha:

  • Els mesuradors intel·ligents que detecten fuites d'aigua, el principal problema del malbaratament de l'aigua, aconsegueixen donar informació prou detallada per detectar on és el problema i poder actuar per reduir el consum. Inclús poden estar vinculades a aplicacions mòbils que donen consells personalitzats per a l'estalvi d'aigua.

  • Un millor sistema de canonades, per exemple, col·locant un dispositiu intel·ligent que recol·lecti dades de temperatura, flux, pressió, etc. i alerti si detecta un problema crític.

  • Aigua més accessible. Molts països tenen localitzacions on la població no té accés a aigua neta amb freqüència. Per afrontar aquest problema, algunes aplicacions intel·ligents s'han desenvolupat. Aquestes, regulen l'ús de l'aigua mitjançant sistemes de prepagament o similars des del telèfon mòbil. No només permeten regular-ne el consum, sinó que la IA fa el sistema més eficient regulen pèrdues i fuites d'aigua.

  • Millor precisió en la identificació de les necessitats del client. Els clients, des del mòbil, poden regular la quantitat d'aigua que necessiten i a quina temperatura la volen abans de fer-la servir i els algorismes treballen per aconseguir aquesta aigua a la temperatura indicada de la manera més eficient possible.

 Troba més informació a Swiss Cognitive.