Share:

Trajectòria de la IA en aquest proper 2023 - Acció Climàtica

En aquest article es discuteix el paper de la IA en la gestió de la crisi climàtica. Destaca el potencial de la IA per impulsar solucions sostenibles i contribuir a aconseguir els objectius climàtics, així com la importància del desenvolupament responsable de la IA i el desplegament per minimitzar els impactes ambientals negatius.

Aquest article tracta sobre la possibilitat que la IA exerceixi un paper en la lluita contra el canvi climàtic, basant-se en un informe recent. Destaca com es pot utilitzar la IA per a millorar l'eficiència energètica, reduir les emissions de carboni i donar suport a les fonts d'energia renovables. L'article també assenyala que la IA es pot utilitzar per millorar la precisió del modelatge climàtic i per ajudar les organitzacions i governs a prendre millors decisions sobre l'acció climàtica. L'article també esmenta que moltes empreses ja estan utilitzant la IA per optimitzar les seves operacions i reduir el seu impacte ambiental, i que aquesta tendència probablement continuarà aquest vinent 2023.


Troba més informació a Swiss Cognitive.